Home / Financijski izvještaji

Financijski izvještaji

Financijski izvještaji

Neprofitne organizacije koje vode računovodstvo prema načelima dvojnog knjigovodstva obvezne su predavati financijske izvještaje:

– polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I-VI,
– godišnji financijski izvještaj za razdoblje I-XII.

Tromjesečni i devetomjesečni izvještaj su ukinuti u 2017. godini.

Okvirni rokovi za predaju su:
– polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje I-VI – do 30.7.,
– godišnji financijski izvještaj za razdoblje I-XII – do 01.03..

Polugodišnji izvještaji i godišnji izvještaj predaju se u FINA-u na obrascima koji se mogu skinuti nafinancijsko-izvjestavanje ili na www.fina.hr. Excel dokument Objedinjeni financijski izvještaji.
Godišnji izvještaj se predaje samo u FINA-u, više se izvještaj ne predaje u Državni ured za reviziju!

Sve upute, pitanja, rokove predaje, izmjene i ostale informacije u vezi računovodstva neprofitnih organizacija mogu se vidjeti na webu Ministarstva financija, dio za neprofitno računovodstvo. Stoga je potrebno pratiti navedenu web stranicu.

Upute za sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija
Financijsko izvještavanje

Top